Hemeroteca > Número 71 > Unitat Didàctica: El “goalball” com a contingut propi de l’ESO

Unitat Didàctica: El “goalball” com a contingut propi de l’ESO

Adán Martín Cajaraville

Martín Cajaraville, A. (2003). Didactic unit: Goalball as a content of ESO. Apunts. Educación Física y Deportes, 71, 48-53.

Resum

El goalball és un esport específic de deficients visuals i cecs, però amb aquest article pretenem de realitzar una proposta on donem resposta als ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECIALS (NE) i promoguem un sentiment de SENSIBILITZACIÓ I INTEGRACIÓ en els alumnes vidents davant d’aquesta discapacitat. El factor innovador d’aquesta Unitat Didàctica (UD) és degut al mateix contingut en si, el goalball, el qual és completament nou per a l’alumne d’ESO i de Batxillerat, per la qual cosa els estils d’ensenyament basats en la indagació, com és el cas del descobriment guiat i la resolució de problemes, hi tenen una gran cabuda. També és objectiu d’aquest article abordar un tema transversal, com ho és l’Educació Ambiental, mitjançant la creació de material adaptat a partir d’elements de rebuig com ara pilotes punxades, trencades, etc.

Paraules Clau

Goalball, Deficient visual, Cec, Alumnes amb NE, Material adaptat, Descobriment guiat, Resolució de problemes, Unitat didàctica i Educació ambiental
Return to Top ▲Return to Top ▲