Hemeroteca > Número 71 > Proposta d’un mètode per quantificar la conducta tàctica dels equips de futbol

Proposta d’un mètode per quantificar la conducta tàctica dels equips de futbol

José María Fernández Ponce / José Pino Ortega

Resum

En aquest treball es presenten alguns mètodes estadístics per quantificar la conducta tàctica dels equips de futbol. Primer, es proposa una anàlisi de l’efectivitat d’un equip, entenent aquesta com les possibilitats d’aconseguir gol en funció d’altres variables que puguin ser influents. També es proposa un mètode per mesurar la qualitat ofensiva i defensiva dels equips, el qual ens permet de definir un criteri per a ordenar-les.

Paraules Clau

Anàlisi de regressió logística, Llei de Poisson, Tàctica i estratègia
Return to Top ▲Return to Top ▲