Hemeroteca > Número 71 > Aplicació d’un sistema observacional per a l’anàlisi del llançament en handbol al Mundial de França 2001

Aplicació d’un sistema observacional per a l’anàlisi del llançament en handbol al Mundial de França 2001

Francisco Manuel Ávila Moreno

Ávila Moreno, F. M. (2003). Application of an observational system for analysis of handball shots in the French World Championship 2001. Apunts. Educación Física y Deportes, 71, 100-108.

Resum

En el present treball s’aborda l’observació del llançament des d’una doble perspectiva: la situació en què es produeix l’acció en el joc i el resultat d’aquesta. Sembla evident que l’observació de situacions complexes com les que es produeixen en els esports col·lectius requereix una estructuració i un control adequat (M. Colás i L. Buendia, 1994), igual com la seva valoració quantitativa en establir uns criteris previs (J. Antón, 2000 b). Per avançar en el desenvolupament d’un sistema d’observació vàlid per a l’handbol s’ha centrat l’anàlisi del joc sobre una doble referència: la situació obtinguda per finalitzar i el resultat aconseguit en l’acció de llançament. Per a la situació de final s’ha definit un sistema de categories que contempla quatre factors: la distància, l’angle, el control motor del llançador i el nivell d’oposició. En el resultat no només s’ha considerat la fórmula dicotòmica de gol-no gol; les diverses conseqüències en el joc dels llançaments que no aconsegueixen gol han estat sistematitzades en diverses categories per a poder fer-ne l’observació. El sistema desenvolupat es va aplicar als sis primers classificats del mundial de França 2001, i se n’ha realitzat una posterior anàlisi estadística, descriptiva i inferencial, dels registres.

Paraules Clau

Llançament, Final, Handbol, Esports col·lectius, Observació qualitativa
Return to Top ▲Return to Top ▲