Hemeroteca > Número 71 > Aplicació d’un sistema observacional per a l’anàlisi del llançament en handbol al Mundial de França 2001

Aplicació d’un sistema observacional per a l’anàlisi del llançament en handbol al Mundial de França 2001

Francisco Manuel Ávila Moreno

Resum

En el present treball s’aborda l’observació del llançament des d’una doble perspectiva: la situació en què es produeix l’acció en el joc i el resultat d’aquesta. Sembla evident que l’observació de situacions complexes com les que es produeixen en els esports col·lectius requereix una estructuració i un control adequat (M. Colás i L. Buendia, 1994), igual com la seva valoració quantitativa en establir uns criteris previs (J. Antón, 2000 b). Per avançar en el desenvolupament d’un sistema d’observació vàlid per a l’handbol s’ha centrat l’anàlisi del joc sobre una doble referència: la situació obtinguda per finalitzar i el resultat aconseguit en l’acció de llançament. Per a la situació de final s’ha definit un sistema de categories que contempla quatre factors: la distància, l’angle, el control motor del llançador i el nivell d’oposició. En el resultat no només s’ha considerat la fórmula dicotòmica de gol-no gol; les diverses conseqüències en el joc dels llançaments que no aconsegueixen gol han estat sistematitzades en diverses categories per a poder fer-ne l’observació. El sistema desenvolupat es va aplicar als sis primers classificats del mundial de França 2001, i se n’ha realitzat una posterior anàlisi estadística, descriptiva i inferencial, dels registres.

Paraules Clau

Llançament, Final, Handbol, Esports col·lectius, Observació qualitativa
Return to Top ▲Return to Top ▲