Hemeroteca > Número 62 > Les opinions de noies de 13 i 14 anys sobre l'educació física a les escoles públiques britàniques. Estudi realitzat als Comtats d'Hampshire i Cambridgeshire

Les opinions de noies de 13 i 14 anys sobre l'educació física a les escoles públiques britàniques. Estudi realitzat als Comtats d'Hampshire i Cambridgeshire

Claudia Cockburn

Cockburn, C. (2000). Apunts. Educación Física y Deportes (1985-2015). The opinion of 13 and 14 year old girls about Physical Education in British public schools. Study fulfilled in the counties of Hampshire and Cambridge. Apunts. Educación Física y Deportes, 62, 91-101.

Resum

Moltes noies adolescents mantenen actituds negatives cap a l'activitat física en general i envers l'Educació Física (EF) en particular. Aquestes actituds prenen diverses formes i tenen conseqüències serioses des del punt de vista de l'educació, la salut, i l'aprenentatge al llarg de la vida. Aquest estudi intenta "donar veu" a les incompreses noies adolescents mitjançant l'exploració i la comprensió de les seves experiències a les classes d'Educació Física. Durant l'estudi ens hem trobat que moltes de les noies mantenien actituds positives cap a l'Educació Física; tanmateix, també s'apreciava una proporció considerable de forts sentiments negatius i de "desconnexió" de l'assignatura. Es conclou que, no solament es tracta de predisposicions i necessitats diferents, sinó que aquestes no poden enquadrar-se en categories duals com ara "noies que s'ho passen bé fent Educació Física" i "noies que no". Les respostes individuals són dignes de consideració en l'intent de comprendre el lloc exacte on la subcultura adolescent femenina i la formació de la seva identitat convergeixen amb les seves experiències en Educació Física. Finalment, s'exposen alguns reptes per a la professió de l'Educació Física amb vista a millorar l'ensenyament d'aquesta matèria a les noies.

Paraules Clau

educació física, adolescència, gènere, diversitat
Return to Top ▲Return to Top ▲