Hemeroteca > Número 56 > De l'acte didàctic a la teoria del currículum o de l'exercici físic al disseny i desenvolupament curricular de la motricitat

De l'acte didàctic a la teoria del currículum o de l'exercici físic al disseny i desenvolupament curricular de la motricitat

Onofre Ricardo Contreras Jordán

Contreras Jordán, O. R. (1999). From didactic act to curriculum theory or from physical exercise to curriular design and development of motricity. Apunts. Educación Física y Deportes, 56, 25-31.

Resum

Es tracta de fer palès el diferent origen dels termes Didàctica i Currículum i de com s'ha produït un gradual "acostament" entre tots dos, tot sent dominant el Currículum com a concepte més ampli, al qual per tendència ha anat equiparant-se l'objecte d'estudi de la Didàctica. Aquest procés de canvi i acostament té unes connotacions especials en Educació Física en la qual la didàctica específica transforma el seu tradicional objecte de coneixement constituït per l'acte didàctic versus exercici físic, per allotjar-se en una visió més global i contextual de l'ensenyament de la mo-tricitat. Així mateix, les etapes determinants al voltant de la integració conceptual suposen alguna especialitat en el camp de l'Educació Física la qual cosa constitueix un element digne de ressaltar junt amb l'anàlisi de les causes.

Paraules Clau

pedagogia, didàctica, currículum, acte didàctic, exercici físic, globalitat
Return to Top ▲Return to Top ▲