Hemeroteca > Número 56 > La lògica esportiva i les emocions. Les seves implicacions en l'ensenyament

La lògica esportiva i les emocions. Les seves implicacions en l'ensenyament

Francisco Lagardera Otero

Lagardera Otero, F. (1999). Sport logics and emotions. Their implications in teaching. Apunts. Educación Física y Deportes, 56, 99-106.

Resum

La present contribució planteja la problemàtica situació pedagògica a què s'enfronta la competició esportiva en el seu procés d'iniciació, és a dir, en el marc del sistema educatiu com a competició escolar o referit a l'edat cronològica dels implicats. Contràriament al que acostuma a afirmar-se la competició esportiva no genera, en sentit estricte, una situació pedagògica adequada per educar, sinó que des de la perspectiva de la vida emocional, és generadora de vivències altament desestabilitzadores, atès que es tracta de preparar-se per a un enfrontament que exigeix de la po-sada en pràctica d'altes dosis d'agressivitat. L'equilibri emocional és una resultant bàsica en el procés educatiu de les persones, atès que en el decurs de la vida el flux de les emocions decanten l'experiència vital cap a la plenitud, el confort i la salut o pel contrari, cap al dolor, la frustració o la malaltia. De la importància d'una òptima educació emocional, esdevé la necessitat de comptar amb pedagogs altament qualificats per orientar els processos d'iniciació a la competició esportiva en edats primerenques.

Paraules Clau

emocions, competició esportiva, lògica interna, iniciació esportiva, optimització educativa
Return to Top ▲Return to Top ▲