Hemeroteca > Número 30 > Aspectes sociològics de les pràctiques físiques a la tercera edat

Aspectes sociològics de les pràctiques físiques a la tercera edat

Jordi Ticó Camí

Resum

El que fa uns anys s'ha posat de moda anomenar la "3ª edat" és el temps que s'inicia al final de l'edat madura i que té major relació amb un sentiment propi referent a manifestacions físiques, psicològiques i socials, que amb l'edat cronològica a la qual irremeiablement es refereix. L'anàlisi dels processos biològics, psicològics i socials generalment estan força relacionats, i són complexos degut als trets diferencials de cada individu, dels seus antecedents, etc. i és realment difícil generalitzar. De quatre grans apartats que tracta l'article, el primer tracta de les repercussions de l'envelliment sobre l'individu a nivell físic, psicològic i social; a continuació ofereixo una explicació força acceptada sobre el perquè de l'aparició de la problemàtica de la tercera edat, i l'actual i cada cop més important marginació a la qual està sotmès aquest grup social. El següent apartat, específic sobre les activitats físiques, no pretén valorar els continguts, sinó l'orientació d'aquestes tenint en compte la importància d'actuar sempre a nivell físic, psicològic i social, de forma paral·lela, i com a punt final de reflexió per a tots, es tracta la influència de l'estil de vida sobre una major qualitat d'aquesta en edat avançada, oferint algunes correlacions obtingudes en estudis sobre longevitat

Paraules Clau

senectut, vellesa, longevitat, acceptació de la vellesa, estil de vida, qualitat de vida.
Return to Top ▲Return to Top ▲