Hemeroteca > Número 30 > Efectes de l'aplicació d'un programa analític i un altre de global en subjectes en edat escolar

Efectes de l'aplicació d'un programa analític i un altre de global en subjectes en edat escolar

María Elena García Montes / Nicolás Martín Llaudes

Resum

Amb aquest estudi tractem d'observar els efectes diferencials produïts per l'aplicació d'un programa analític i un altre de global al llarg d'un curs escolar. Aquests efectes han estat contrastats mitjançant els registres obtinguts en una sèrie de proves motores que tracten de mesurar les diverses qualitats físiques. En l'experiment van participar 90 subjectes de 10 i 11 anys dividits en dos grups experimentals i un de control. Es va utilitzar un disseny multigrup amb mesures pre i posttractament. Els resultats mostres diferències significatives en els dos grups experimentals, les quals són més apreciables en el grup de treball analític per a les qualitats físiques condicionals i en el grup de treball global per a les coordinatives.

Paraules Clau

Educació Física, qualitats físiques, edat escolar
Return to Top ▲Return to Top ▲