Hemeroteca > Número 30 > El rol del professor d'educació física

El rol del professor d'educació física

Carlos Plana Galindo

Resum

Aquest article introdueix el plantejament que li dóna títol i s'ha realitzat en dues vies d'estudi diferents: D'una banda la que intenta justificar la necessitat d'una acció específica dins de l'Educació Física i la seva didàctica amb el suport dels aspectes que defineixen aquesta matèria com a diferent de les altres que conformen el currículum de l'alumne. D'altra banda, la que presenta el rol del professor en general com aquell format pels paràmetres que justifiquen l'èxit de la docència i que es basen en accions concretes definides per la relació amb l'entorn, la institució educativa i els mateixos alumnes. El resultat de la interrelació entre ambdues ens presenta un rol específic per al professor d'Educació Física definint unes pautes d'actuació, una mica ideals, però que es poden prendre com a objectiu final en la progressiva millora de la seva acció docent.

Paraules Clau

acció docent, diferenciació didàctica, intervenció didàctica.
Return to Top ▲Return to Top ▲