Hemeroteca > Número 29 > Finalitats educatives de l'esport en l'educació secundària

Finalitats educatives de l'esport en l'educació secundària

María Jesús Comellas Carbó / Isabel Mercader Botella

Comellas Carbó, M. J., & Mercader Botella, I. (1993). Finalidades educativas del deporte en la educación secundaria. Apunts. Educación Física y Deportes, 29, 32-43.

Resum

Davant el fet esportiu cal analitzar, des del vessant educatiu, els valors que s'hi poden trobar i la incidència que té en la nostra població. Entre els valors destaquem aquells que fan referència als aspectes físics: domini corporal, fortalesa física i salut; aquells que es refereixen als aspectes psíquics: maduresa psicomotriu, valors morals, actituds (autocontrol, voluntat, disciplina, superació), i els relacionats amb els aspectes socials: participació, sociabilitat i sòcio-empatia. Malgrat tots aquests valors i l'opinió positiva que té el nostre jovent respecte de la pràctica esportiva i els valors que se'n deriven, no hi ha coherència entre les seves idees i la seva actuació, especialment si es tracta del públic femení, com es pot veure en els resultats de l'estudi que s'ha realizat. Cal, doncs, una intervenció educativa i uns criteris clars per tal d'orientar els nostres alumnes de secundària vers una formació i pràctica esportives, fonamentals per al seu desenvolupament harmònic.

Paraules Clau

fet esportiu, intervenció educativa, adolescència, educació secundària, valors físics i psíquics, actituds, relació.
Return to Top ▲Return to Top ▲