Hemeroteca > Número 29 > Intervenció didàctica: Com ensenyar en educació física?

Intervenció didàctica: Com ensenyar en educació física?

Fernando Ureña Villanueva

Ureña Villanueva, F. (1993). Intervención didáctica: ¿Cómo enseñar en educación física?. Apunts. Educación Física y Deportes, 29, 53-60.

Resum

En el present article s'analitza de forma exhaustiva un dels elements que ha d'integrar qualsevol disseny curricular: com ensenyar. Per això comencem per establir un marc general per tal d'abordar, a partir del mateix, aquesta qüestió des de tres perspectives: models d'aprenentatge, estructures d'aprenentatge i "mètodes" d'ensenyament en Educació Física. Al llarg d'aquest estudi intentem oferir una concreció de les directrius plantejades pel MEC en la recén aprovada Reforma del sistema educatiu (LOGSE) al camp de l'activitat física.

Paraules Clau

models d'aprenentatge, estructures d'aprenentatge, mètodes d'ensenyament en Educació Física.
Return to Top ▲Return to Top ▲