Hemeroteca > Número 27 > L'educació de l'oci i del temps lliure mitjançant activitats esportives, una nova assignatura en el currículum d'EE.MM.

L'educació de l'oci i del temps lliure mitjançant activitats esportives, una nova assignatura en el currículum d'EE.MM.

Fernando Ureña Vilanueva / María de los Ángeles Hernández Vázquez / Luis Manuel Soriano Marín / María Dolores González Gómez

Resum

Com a conseqüència d'una sèrie de factors de canvi que s'estan produint a la societat actual, cada vegada és més important l'educació de l'oci i del temps lliure. Però si fem un estudi dels currículums oficials podem comprovar que aquesta parcel·la està pràcticament oblidada. Amb l'objecte de solucionar aquest problema, presentem una alternativa que actualment s'està experimentant a l'Institut de Batxillerat Floridablanca de Múrcia i que consisteix a implantar una nova EATP (assignatura optativa per als alumnes que cursen segon i tercer de BUP), denominada Educació de l'Oci i del Temps Lliure mitjançant Activitats Esportives, i que entre d'altres objectius pretén dotar els alumnes d'una colla d'instruments i coneixements necessaris perquè siguin capaços d'ocupar el seu temps d'oci. Al llarg de l'article, els autors presenten un disseny curricular d'aquesta assignatura, estructurat en quatre apartats: objectius, continguts, línies metodològiques i avaluació.

Paraules Clau

currículum escolar, EATP, temps lliure, oci, activitat esportiva.
Return to Top ▲Return to Top ▲