Hemeroteca > Número 27 > Les activitats motrius en el temps lliure dels joves de Galícia

Les activitats motrius en el temps lliure dels joves de Galícia

Eugenia Trigo Aza

Resum

El temps lliure i el seu coetani, l'oci, és un dels reptes del futur. L'educació no hauria de deixar-los al marge sinó, al contrari, incloure'ls de forma total en el seu disseny curricular. L'activitat esportiva, sigui de tipus competitiu, recreatiu o a l'aire lliure, és una de les grans alternatives per a l'oci dels joves. Per aquest motiu es tracta d'observar, mitjançant una investigació empírica duta a terme a Galícia, la relació entre la pràctica esportiva i el rendiment acadèmic, d'una banda i, de l'altra, comparar si el que demanen els joves a la societat en matèria esportiva se'ls ofereix.

Paraules Clau

temps lliure, oci, rendiment acadèmic, activitat esportiva.
Return to Top ▲Return to Top ▲