Hemeroteca > Número 26 > El desenvolupament de les habilitats motrius aquàtiques

El desenvolupament de les habilitats motrius aquàtiques

María Castillo Obeso

Castillo Obeso, M. (1992). El desarrollo de las habilidades motrices acuáticas. Apunts. Educación Física y Deportes, 26, 23-28.

Resum

Aquest article és una reflexió sobre el paper fonamental de l'estimulació precoç en el medi aquàtic. En el desenvolupament de la motricitat, les experiències que viu el nen des del primer moment representen, juntament amb la maduració de l'organisme, un dels pilars sobre els quals es construeix tota la capacitat motriu de l'adult. En terra, el grau d'estimulació mínim, que experimenta qualsevol nen a través del joc, és suficient per garantir una activitat que anomenem "normal", però a I'aigua I'experiència es redueix enormement perjudicant i imitant el desenvolupament de les habilitats motrius aquàtiques que potencialment presenta el ser humà. Per evitar les seqüeles d'aquesta situació deficitària, es planteja la necessitat d'oferir al nen situacions de contacte amb I'aigua des del començament de la seva vida.

Paraules Clau

Return to Top ▲Return to Top ▲