Hemeroteca > Número 127

127 · 1r trimestre 2017 · Índex

Ciències humanes i socials – Fòrum "José María Cagigal"

Els inicis de l’educació física a Espanya (1881-1905) / The Beginnings of Physical Education in Spain (1881-1905)
Juan Félix Rodríguez Pérez

Pedagogia esportiva

Futbol: efectes d’una unitat didàctica en jugadors molt joves (Soccer: Effects of a Teaching Unit in Early Initiation)
Daniel Lapresa Ajamil, Javier Arana Idiakez, Mario Amatria Jiménez, Francisco Javier Fernández Alejandro, M. Teresa Anguera

Entrenament esportiu

Efecte de les variables situacionals sobre els punts en jugadors de pàdel d’elit (Effect of Situational Variables on Points in Elite Padel Players)
Javier Courel-Ibáñez, Bernardino-Javier Sánchez-Alcaraz

Estudi de la càrrega interna en pàdel amateur mitjançant la freqüència cardíaca (Study of Internal Load in Amateur Padel through Heart Rate)
Jesús Díaz García, Francisco Javier Grijota Pérez, María Concepción Robles Gil, Marcos Maynar Mariño, Diego Muñoz Marín

Return to Top ▲Return to Top ▲