“Apunts.Educació Física i Esports” obre el seu compte de Twitter. Segueix-nos!

Les xarxes socials estan generant canvis profunds en la nostra manera de comunicar-nos i relacionar-nos tot promovent una revolució silenciosa de les mentalitats.

Estem assistint a una nova etapa de la història que alguns historiadors , sociòlegs i filòsofs anomenen Societat de la Informació , caracteritzada per la immediatesa i l’omnipresència de la informació i la configuració d’una nova mentalitat global més oberta i solidària amb els problemes comuns del nostre món .

En aquest entorn canviant Apunts. Educació Física i Esports, revista científica trimestral de l’àmbit de les Ciències de l’activitat física i l’esport des de 1985 , d’Accés obert de tots els números editats (full Open Access); inaugura el seu compte de Twitter per proposar una xarxa de comunicació, informació i discussió que promogui el coneixement entre totes les persones que estiguin interessades en el camp de l’educació física i l’esport, especialment en les àrees i temes de publicació de la nostra revista: educació física, rendiment esportiu, activitat física i salut, oci actiu i gestió de l’esport o ciències humanes i socials aplicades a l’esport.

A partir del respecte bàsic, el debat necessari i amb l’única força dels arguments racionals esperem que aquesta nova xarxa creixi en quantitat i qualitat de les seves comunicacions, aporti coneixements i afectes i pugui contribuir a la millora del nostre univers personal, físic i social.

Benvinguts i benvingudes a tots els qui vulgueu participar sota aquestes regles bàsiques.

Javier Olivera, director d’Apunts. Educació Física i Esports

Comentaris tancats.

Return to Top ▲Return to Top ▲