Excel·lent posició d’Apunts. Educació Física i Esports en Google Scholar i altres motors de cerca.

Tot i que som coneixedors del nostre bon posicionament a Google Scholar i altres motors de cerca pel creixent del nombre de visites que rebem i l’extraordinari volum d’articles que es descarreguen de la nostra web (hemeroteca) gràcies a aquests metacercadors. No obstant això el que hi hagi estudis finançats de prestigi com els que referenciem, en els link que adjuntem, ens proporciona una base científica per reivindicar la posició de la nostra revista com a publicació d’alt impacte.Segons l’índex H de Hirchs i l’índex G de Egghe que mesuren el nombre de citacions bibliogràfiques que té una document científic (article, revista, …) però amb diferent mètode i càlcul, Apunts. Educació Física i Esports està destacada en el primer quartil de “Educació” amb valors de 13 (H) i 18 (G) respectivament que correspon a una excel · lent posició (n º 11) dins de l’àmbit d’Educació (156 revistes).

Comentaris tancats.

Return to Top ▲Return to Top ▲