La revista apunts. Educació Física i Esports ha estat admesa a les bases de dades ERIH Plus i EBSCO Discovery Service

La revista apunts. Educació Física i Esports ha estat admesa a les bases de dades ERIH Plus i EBSCO Discovery Service

Després d’haver passat el procés d’admissió per aquestes dues, la revista ja està indexada a 35 bases de dades.

Podeu consultar la inscripció de la revista a ERIH Plus a l’enllaç https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=480207

Comentaris tancats.

Return to Top ▲Return to Top ▲